THƯ VIỆN SỬ DỤNG ĐIỀU HÀNH quản thủ

I. SỬ DỤNG

A. CƠ CẤU DIỄN ĐÀN
1. :Forum Topic Post:
2. :La Masia:
3.


B. TIỆN NGHI
1. :fileManager:
2. :logReader:
3.II. ĐIỀU HÀNH

A. GIAO DIỆN
1. :Trang chủ:
2. :Banners:
3. :Cột Trái Cột Phải:
4. :Cột giữa:
5. :Avatar:
6. :Thông báo:
7. :Quảng cáo:
8. :Chèn:
9.


B. AUDIO VIDEO
1. :Nhạc:
2. :YouTube:
3. :Radio:
4.Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
4626 Orange Ave
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

On Saturday, April 29, 2017, from 9:00am until 9:00pm (Washington, DC time), CEAC will be unavailable due to scheduled maintenance. Users will not be able to access any of the CEAC forms including DS-160, DS-260; pay fees; or check status. Maintenance is expected to be completed by 9 pm but might be extended beyond this time. Thank you for your understanding.

Image
Image
Image