Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thông báo: (LSQ Hoa Kỳ tại TPHCM) Bộ phận Thị thực Định cư sẽ đóng cửa vào buổi chiều thứ hai-21/8/2017. Những đương đơn cần bổ túc giấy tờ không nên đến LSQ vào buổi chiều thứ hai-21/8/2017. Bộ phận Thị thực Định cư sẽ trở lại làm việc bình thường vào ngày thứ ba-22/8/2017.

Image
Image
Image