PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Trang Phan
20 Harriet Ave
San Jose, CA 95127Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM


Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image