VietDitru.com

 .
Hỏi đáp di trú [Thư viện]


  • farm
  • sudoku
  • cat
  • chat

.
Cửa sổ đời sống
14 Mar 2015, 00:19
Câu lạc bộ F1 - 2006 đến nay
//// bgColor: #EBEBE0 //// topicColumnR: 576803 http://strongspace.com/saigon/public/upload/chitam/004PICTURE1/AmericaVisaFlag.jpg https://www.strongspace.com/saigon/public/upload/chitam/29DOCUMENT/ClubF1.jpg L=NICKNAME&PD&OPEN&PV L= *2006 &* &* &* L=trivo155 &01/01/06 &a...


12 May 2014, 18:11
Câu lạc bộ F3 - Ngày ưu tiên năm 2004
@quangman2008, Hình như trong thư viện có rồi mà: Visa Status Check: http://www.vietditru.com/bb/viewtopic.php?p=346258&thuvien=1#p346258 Anyway, cảm ơn bạn! P/s: Thẻ Check Status ở thanh ngang phía trên bên cạnh chữ Thư viện di trú bấm vô bị lỗi link nên cho ra link này bị This Connection is Un...


12 May 2014, 18:06
Câu lạc bộ F4 - Ngày ưu tiên năm 2001
@tienvi,

Hướng dẫn "Đăng ký địa chỉ giao nhận visa" của VDT ở đây nè:

viewtopic.php?p=542226&thuvien=1#p542226


12 May 2014, 17:46
Dự đoán lịch visa tháng 07/2014
Mình dự đoán lịch visa tháng 7/2014 là:

.F1: tăng 4 tuần
.F2A: tăng 2 tuần
.F2B: tăng 4 tuần
.F3: tăng 4 tuần
.F4: tăng 6 tuần

Thanks.


12 May 2014, 17:42
ESL 7: A Shower Injury
A Shower Injury Một bữa tắm thương tích Ben leaned over the edge of the tub. He turned on the hot and cold water faucets. The water came out of the spout near the top of the tub. He pushed down on the lever beneath the spout so that the water would drain. He was going to take a shower, not a bath. ...


28 Apr 2014, 16:39
ESL 6: Horses to Ride
Horses to Ride Cưỡi ngựa Laura went to the stable. Four horses stood there. She put a saddle on Star. He was seven years old, big and dark brown. Her sister came out to the stable. They were both going to exercise the horses. It was a warm, sunny day. Janice saddled up Moonbeam, a white mare. They ...


28 Apr 2014, 16:10
ESL 5: Shopping for Bargains
Shopping for Bargains Đi mua hàng giá rẻ Jim went to the thrift shop. He wasn’t looking for anything in particular. He liked to go there just to browse. A big sign on the front door said OPEN. The shop was closed on Sunday and Monday. The rest of the week, it opened at 10 a.m. and closed at 2 p.m. ...


22 Apr 2014, 13:54
ESL 4: Grab Your Umbrellas
Grab Your Umbrellas Lấy cây dù It looked like rain. The sky was gray. It was almost noon, but the sun was hidden by a gray blanket. It was cool. There were no birds flying anywhere. A couple of birds sat on the telephone wire. Bob was standing outside talking to Bill. They both had their hands in t...


14 Apr 2014, 14:47
ESL 3: The Yardman
ESL 3: The Yardman Người làm vườn The yardman comes every two weeks. He drives a gray pickup truck. The truck is a Ford. It is about 15 years old, but it runs well. It doesn’t burn oil, and it gets decent gas mileage. The yardman’s name is Byron. Cứ hai tuần thì người làm vườn đến. Anh lái một xe t...


11 Apr 2014, 18:59
ESL 2: A Haircut
ESL 2: A Haircut Cắt tóc It was time for a haircut. Lenny didn’t even have to look in the mirror. Even though he was going bald, he knew that he needed to cut his hair every two weeks. Đã đến lúc cắt tóc. Lenny thậm chí chẳng nhìn vào gương. Dù tóc đang hói dần, anh biết cần phải cắt tóc 2 tuần một...


11 Apr 2014, 18:33
Dự đoán lịch visa tháng 06/2014
Chào mọi người! Mình là mem mới, xin dự đoán tháng 6/2014:

F1: tăng 4 tuần
F2A: tăng 2 tuần
F2B: tăng 8 tuần
F3: tăng 4 tuần
F4: tăng 6 tuần


11 Apr 2014, 18:27
ESL 1: New to America
Minion xin đăng ký một chỗ trong lớp ESL. Cảm ơn các anh chị. ESL 1: New to America Nancy was new to America. She came to America speaking only her native language. She brought her 8-year-old son with her. He was all she had in the world. Nancy mới đến Mỹ. Cô đến Mỹ mà chỉ nói ngôn ngữ bản xứ của cô... 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image