VietDitru.com

 .1 ... 15, 16, 17, 18, 19
Hỏi đáp di trú [Thư viện]


1 ... 15, 16, 17, 18, 19
  • farm
  • sudoku
  • cat
  • chat

.
Cửa sổ đời sống
12 Oct 2010, 12:57
ESL 2: A Haircut
*Vocabulary (Điền nghĩa tiếng Việt) bald(adj): hói clipper(n): dụng cụ dùng để cắt, xén crown(n): đỉnh đầu drain(n): ống dẫn nước mirror(n): gương mixture(n): hỗn hợp, sự pha trộn pepper(n): tiêu plug(v): ghim (phích cắm điện) salt()n: muối thin(adl): lưa thưa (tóc) tongue(n): lưỡi -----------------...


12 Oct 2010, 12:21
ESL 1: New to America
This is my answer. if it has mistakes, please help me correct them. Thanks to everybody. Do i have to do the listenning lessson? 1. Was Nancy new to America?Yes. She was. 2. Did Nancy speak English?Not enough information's given. 3. Was Nancy's son 8 years old?Yes. He was. 4. Did Nancy have any othe... 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image