.
Kiva VietDitru
1 ... 12, 13, 14, 15, 16 - bottom
cochin nhờ Kiva VietDitru giữ dùm 750 USD hén (thay 500 như hỗm nói).

613246 top -


Dạ admin.

Kiva VietDitru cám ơn admin và cochin nha! :)

613249 top -


Tin vui Kiva
25/06/2019
Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 120 người và Group Việt Nam cần vay vốn.

Tồn quỹ Kiva VietDitru sau khi nhận $750 cochin gởi vào hiện có $768,55.

Kiva VietDitru đã chọn và cho vay thành công 30 trường hợp. Nâng số trường hợp được Kiva VietDitru hỗ trợ lên thành 819.

Tồn quỹ sau khi cho vay còn $18,55

Thân mời các bạn cùng quan tâm theo dõi.


Have a nice day! :)

613250 top -
Kiva VietDitru
1 ... 12, 13, 14, 15, 16


PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image


DANH SÁCH ĐÓNG GÓPUpdate 25/06/2019