.
Kiva VietDitru
1 ... 10, 11, 12, 13, 14 - bottom


Tin vui Kiva
07/05/2018
Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 185 người và Group Việt Nam cần vay vốn.

Tồn quỹ Kiva VietDitru sau khi cập nhật thu hồi vốn vay hiện có $307,6.

Kiva VietDitru đã chọn và cho vay thành công 12 trường hợp. Nâng số trường hợp được Kiva VietDitru hỗ trợ lên thành 575.

Tồn quỹ sau khi cho vay còn $7,6

Thân mời các bạn cùng quan tâm theo dõi.
Chúc các bạn cùng gia đình luôn vui khoẻ và bình yên.

610315 top -
Good job! Thank you.

610318 top -


Tin vui Kiva
25/06/2018
Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 102 người và Group Việt Nam cần vay vốn.

Tồn quỹ Kiva VietDitru sau khi cập nhật thu hồi vốn vay hiện có $640,96.

Kiva VietDitru đã chọn và cho vay thành công 25 trường hợp. Nâng số trường hợp được Kiva VietDitru hỗ trợ lên thành 600.

Tồn quỹ sau khi cho vay còn $15,96

Thân mời các bạn cùng quan tâm theo dõi.
Chúc các bạn cùng gia đình một tuần mới nhiều niềm vui, luôn khoẻ mạnh và bình yên nha! :)

610748 top -
Very good job! Thank you.

610750 top -


Tin vui Kiva
02/08/2018
Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 187 người và Group Việt Nam cần vay vốn.

Tồn quỹ Kiva VietDitru sau khi cập nhật thu hồi vốn vay hiện có $335,12.

Kiva VietDitru đã chọn và cho vay thành công 13 trường hợp. Nâng số trường hợp được Kiva VietDitru hỗ trợ lên thành 613.

Tồn quỹ sau khi cho vay còn $10,12

Thân mời các bạn cùng quan tâm theo dõi.

611114 top -
Thank you. Good job. :)

611138 top -


Tin vui Kiva
04/09/2018
Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 95 người và Group Việt Nam cần vay vốn.

Tồn quỹ Kiva VietDitru sau khi cập nhật thu hồi vốn vay hiện có $380,17.

Kiva VietDitru đã chọn và cho vay thành công 15 trường hợp. Nâng số trường hợp được Kiva VietDitru hỗ trợ lên thành 628.

Tồn quỹ sau khi cho vay còn $5,17

Thân mời các bạn cùng quan tâm theo dõi.

611310 top -
Good job! Thank you.

611312 top -


Tin vui Kiva
20/10/2018
Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 88 người và Group Việt Nam cần vay vốn.

Tồn quỹ Kiva VietDitru sau khi cập nhật thu hồi vốn vay hiện có $728,30.

Kiva VietDitru đã chọn và cho vay thành công 29 trường hợp. Nâng số trường hợp được Kiva VietDitru hỗ trợ lên thành 657.

Tồn quỹ sau khi cho vay còn $3,30

Thân mời các bạn cùng quan tâm theo dõi.
Chúc các bạn cùng gia đình cuối tuần vui khoẻ và bình yên nha! :)

611600 top -
Thank you.

611611 top -


Quỹ Kiva VietDitru nhận được 500.000VND do minhthinguyen từ Canada gởi đóng góp ủng hộ giúp cho người nghèo vay vốn.

Kiva VietDitru cám ơn tấm lòng của minhthinguyen.
Chúc minhthinguyen cùng gia đình luôn vui khoẻ, mọi việc gặp may mắn và hạnh phúc nha! :)

611652 top -
Kiva VietDitru
1 ... 10, 11, 12, 13, 14


PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image


DANH SÁCH ĐÓNG GÓPUpdate 29/11/2017