.
Kiva VietDitru
1 ... 12, 13, 14, 15, 16 - bottom
cochin nhờ Kiva VietDitru giữ dùm 750 USD hén (thay 500 như hỗm nói).

613246 top -


Dạ admin.

Kiva VietDitru cám ơn admin và cochin nha! :)

613249 top -


Tin vui Kiva
25/06/2019
Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 120 người và Group Việt Nam cần vay vốn.

Tồn quỹ Kiva VietDitru sau khi nhận $750 cochin gởi vào hiện có $768,55.

Kiva VietDitru đã chọn và cho vay thành công 30 trường hợp. Nâng số trường hợp được Kiva VietDitru hỗ trợ lên thành 819.

Tồn quỹ sau khi cho vay còn $18,55

Thân mời các bạn cùng quan tâm theo dõi.


Have a nice day! :)

613250 top -


Tin vui Kiva
21/07/2019
Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 162 người và Group Việt Nam cần vay vốn.

Tồn quỹ Kiva VietDitru hiện có $502,17.

Kiva VietDitru đã chọn và cho vay thành công 20 trường hợp. Nâng số trường hợp được Kiva VietDitru hỗ trợ lên thành 839.

Tồn quỹ sau khi cho vay còn $2,17

Thân mời các bạn cùng quan tâm theo dõi.


Have a nice day! :)

613373 top -


Tin vui Kiva
01/09/2019
Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 119 người và Group Việt Nam cần vay vốn.

Tồn quỹ Kiva VietDitru hiện có $487,75.

Kiva VietDitru đã chọn và cho vay thành công 19 trường hợp. Nâng số trường hợp được Kiva VietDitru hỗ trợ lên thành 858.

Tồn quỹ sau khi cho vay còn $12,75

Thân mời các bạn cùng quan tâm theo dõi.


Have a nice day! :)

613559 top -
Good job. Thank you.

613578 top -


Tin vui Kiva
10/10/2019
Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 25 người và Group Việt Nam cần vay vốn.

Tồn quỹ Kiva VietDitru hiện có $441,43.

Kiva VietDitru đã chọn và cho vay thành công 17 trường hợp. Nâng số trường hợp được Kiva VietDitru hỗ trợ lên thành 875.

Tồn quỹ sau khi cho vay còn $16,43

Thân mời các bạn cùng quan tâm theo dõi.


Have a nice day! :)

613666 top -


Tin vui Kiva
20/02/2020
Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 164 người và Group Việt Nam cần vay vốn.

Tồn quỹ Kiva VietDitru hiện có $2.233.

Kiva VietDitru đã chọn và cho vay thành công 89 trường hợp. Nâng số trường hợp được Kiva VietDitru hỗ trợ lên thành 964.

Tồn quỹ sau khi cho vay còn $8

Thân mời các bạn cùng quan tâm theo dõi.


Have a nice day! :)

P/s: Do bận giải quyết một số việc riêng nên phương60 chậm Login vào VietDitru. So sorry! :)

613850 top -
Kiva VietDitru
1 ... 12, 13, 14, 15, 16


PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image


DANH SÁCH ĐÓNG GÓPUpdate 25/06/2019