.
@phuong60 - KIVA
1 ... 8, 9, 10, 11, 12 - bottom


Tồn quỹ Kiva của admin sau khi thu hồi vốn vay hiện có $152,68.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 6 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.032.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $2,68 nha! :)

611113 top -
Thank you. Good job. :)

611139 top -
@phuong60 - KIVA
1 ... 8, 9, 10, 11, 12

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image