.
Hồ Sơ IR5 - Thi Nguyen
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Hi ACE trên diễn đàn!
Em Là thành viên mới. Em đã gửi hồ sơ bảo lãnh ba mẹ tháng 12/2016. Em vừa mới nhận được giấy Approval Notice từ USCIS. Trong vòng 30 ngày họ sẽ gửi hồ sơ đến NVC. Khi hồ sơ được mở những bước tiếp theo em cần phải làm gì? Những giấy tờ ở Việt Nam cần phải nộp? Xin anh chị hãy chỉ dẫn cho em để có sự chuẩn bị trước. Em chân thành cảm ơn.

607584 top -

Em Là thành viên mới. Em đã gửi hồ sơ bảo lãnh ba mẹ tháng 12/2016. Em vừa mới nhận được giấy Approval Notice từ USCIS. Trong vòng 30 ngày họ sẽ gửi hồ sơ đến NVC. Khi hồ sơ được mở những bước tiếp theo em cần phải làm gì? Những giấy tờ ở Việt Nam cần phải nộp? Xin anh chị hãy chỉ dẫn cho em để có sự chuẩn bị trước.

Welcome ThiNguyen đến với diễn đàn VietDitru.com!

Bạn vào đây tham khảo các bước chuẩn bị hồ sơ:

Chuẩn Bị Giấy Tờ Khi Hồ Sơ Được Mở

http://vietditru.com/bb/viewtopic.php?t=6223

607588 top -
Chào Các AC!
Em vừa mới nhận được thư từ NVC, hồ sơ của ba mẹ em đã có case number. NVC có gửi giấy báo đóng tiền phí $120. Xin anh chị hướng dẫn giúp em cách đóng tiền online, và em phải đóng $120 cho cả 2 bộ hay $120 cho mỗi bộ hồ sơ. Em cảm ơn.

607858 top -

Bạn vào thư viện đọc:
2.2.4. Trả phí AOS/IV online

607860 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Thông tin LSQ: Bộ phận Thị thực Định cư giới hạn giờ mở cửa buổi chiều trong tháng 12/2017.

Từ nay đến hết tháng 12, Bộ phận Thị thực Định cư sẽ chỉ mở cửa làm việc buổi chiều các ngày 12, 18, 19, 21, 26 và 28. Các đương đơn đã phỏng vấn và nhận được giấy xanh Lãnh Sự Quán yêu cầu bổ túc hồ sơ có thể đến nộp giấy tờ từ 1:00 đến 2:00 giờ chiều các ngày nêu trên. Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự bất tiện này. Bộ phận Thị thực Định cư sẽ trở lại lịch làm việc buổi chiều như thường lệ vào tháng Một, từ 1:00 đến 2:00 giờ chiều các ngày làm việc trong tuần, không kể thứ Tư và ngày lễ, trừ khi chúng tôi có thông báo khác.


Image
Image
Image