.
Hồ sơ F4 - Vlucky - HCM2009780278
1 ... 5, 6, 7, 8, 9 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Làm lại thư khác, nếu LSQ hỏi thì đưa ra.

600686 top -

Tôi xin hỏi thêm : Đã làm lại thư giải thích mối quan hệ, người NBL làm và ký tên , cần phải công chứng nữa không ạ? Tôi xin cám ơn các anh chị.

600727 top -

Thư giải thích mối quan hệ là do người đồng bảo trợ đứng đơn thì NDBT ký tên chứ đâu phải do NBL làm. Trong hướng dẫn của LSQ thì cần công chứng.

600731 top -
Xin chào VDT, Gia đình tôi đã KSK xong, tuy nhiên phần chích ngừa thì TT hẹn chích mũi cúm vào 30/9 (vì hết thuốc), Vậy gia đình tôi chích trước mũi cúm này ở Viện Pasteur được không? Mũi cúm này chỉ chích cho người lớn phải không? vì TT phát tờ giấy bằng 1/2 tờ A4 chỉ ghi ngày đi chích thôi chứ không ghi tên ai cần chích cả. Tôi cám ơn các anh chị.

600824 top -

Gia đình tôi đã KSK xong, tuy nhiên phần chích ngừa thì TT hẹn chích mũi cúm vào 30/9 (vì hết thuốc), Vậy gia đình tôi chích trước mũi cúm này ở Viện Pasteur được không?
Tiến trình kiểm tra sức khoẻ phải được thực hiện tại một trong số các cơ sở Y Tế được Lãnh Sự Quán chỉ định. Do đó, mũi Influenza còn thiếu bạn phải chờ để Trung Tâm Kiểm Dịch chích cho bạn.

Mũi cúm này chỉ chích cho người lớn phải không?
Mỗi đương đơn xin visa đều phải chích. Sở Di Trú đã chỉ định rõ:

United States immigration law requires immigrant visa applicants to obtain certain vaccinations (listed below) prior to the issuance of an immigrant visa...

.Hepatitis A
.Hepatitis B
.Influenza
.Influenza type b (Hib)
.Measles
.Meningococcal
.Mumps
.Pneumococcal
.Pertussis
.Polio
.Rotavirus
.Rubella
.Tetanus and diphtheria toxoids
.Varicella


Xem: https://travel.state.gov/content/visas/ ... tions.html

600854 top -
Xin chào VDT,
Hôm nay tôi xin hỏi cho người cháu , vì mới bắt đầu mở hs bảo lãnh nên chưa có thông tin gì để người cháu hỏi trên VDT được.
Người cháu có quốc tịch Mỹ,đã ly hôn 1 lần vào năm 2011, nay về VN cưới vợ, đang diền I 130, ở mục 16 ( how many times have you beeen married?) mình điền : 2 hay 1?
Mục 17 (currren marital status ) mình sẽ chọn : married hay divorced?
Và tên người vợ có 4 chữ (Nguyễn Thị Hồng Hạnh) thì ghi rõ last name, frist name , midle name hay chỉ ghi last name và frist name : Thi Hồng Hạnh?

Cám ơn các bạn rất nhiều.

607814 top -


Người cháu có quốc tịch Mỹ,đã ly hôn 1 lần vào năm 2011, nay về VN cưới vợ, đang diền I 130, ở mục 16 ( how many times have you beeen married?) mình điền : 2 hay 1?
Nếu cháu bạn đã ký giấy kết hôn với người vợ sau thì tính là 2 lần kết hôn. Ghi số 2.

Mục 17 (currren marital status ) mình sẽ chọn : married hay divorced?
Câu hỏi Current Marital Status là tình trạng hôn nhân hiện tại. Như ở trên, nếu đã ký giấy kết hôn với người vợ sau thì xem như Married. Bạn check vào ô Married.

Và tên người vợ có 4 chữ (Nguyễn Thị Hồng Hạnh) thì ghi rõ last name, frist name , midle name hay chỉ ghi last name và frist name : Thi Hồng Hạnh?
Ghi rõ cả 3 mục:

. Family Name (Last name): NGUYEN
. Given Name (First Name): HANH
. Middle Name: THI HONG


*Xem hướng dẫn điền form I-130 chi tiết:

viewtopic.php?p=605060&thuvien=1#p605060

607822 top -

Xin chào các bạn:
Form I 130 , mục Information about your parents : Nếu cha đã mất thì không điền phải không?
Tôi cám ơn các bạn.

607823 top -
Xin hướng dẫn lại : Cháu tôi đã có usename và pass ở VDT rồi, giờ muốn mở 1 hồ sơ để tiện trực tiếp trao đổi, học hỏi. Cám ơn các anh chị .

607827 top -


Form I 130 , mục Information about your parents : Nếu cha đã mất thì không điền phải không?
Dù Cha đã qua đời, vẫn phải điền thông tin người Cha vào form.

*Xem hướng dẫn điền form I-130 chi tiết:

viewtopic.php?p=605060&thuvien=1#p605060

607831 top -

Xin hướng dẫn lại : Cháu tôi đã có usename và pass ở VDT rồi, giờ muốn mở 1 hồ sơ để tiện trực tiếp trao đổi, học hỏi.
Mở topic mới. Đặt title: Hồ sơ CR1/IR1 - Name

607832 top -
Hồ sơ F4 - Vlucky - HCM2009780278
1 ... 5, 6, 7, 8, 9

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image