.
Hồ sơ F2B - Lanvo
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Bạn xem thêm mục hồ sơ chuẩn bị(bên trái).Part 8,người sponsor chỉ đọc và chấp thuận ,8.I đánh tên bằng chũ In và ký tên

587736 top -

Part 8:1a được đánh dấu nếu bạn đọc và hiểu tiếng Anh, 1b là trong trường hợp được sửa soạn, nhờ qua một người thông dich.
2 có chữ who kèm ô vuông, bạn click vào nếu bạn có nhờ người làm hộ (như luật sư), ô kế nếu bạn tự làm o nhờ ai.

587907 top -

Chào bạn,

quannguyen xin được bổ sung:

Trong Part 8 (I-864 phiên bản mới), nếu bạn chọn:
- Mục 1.a: Nghĩa là bạn đọc và hiểu tiếng anh. Đọc và hiểu những câu hỏi và phần hướng dẫn cũng như trả lời được những câu hỏi trong form bảo trợ tài chính (I-864).
- Mục 1.b: Nghĩa là bạn nhờ một người thông dịch (Tên người thông dịch này sẽ ghi trong Part 9), người thông dịch này giúp bạn hiểu những câu hỏi, câu trả lời và phần hướng dẫn trong form I-864 qua ngôn ngữ mà bạn biết.
Ví dụ: qua ngôn ngữ Việt Nam. Thì ngòai việc đánh dấu vào mục 1.b, bạn cần phải ghi thêm Vietnamese vào ô trống phía dưới.

Mục 2: Nếu bạn nhờ một người nào đó (có thể là luật sư, người đại diện hay một người nào khác) thực hiện form I-864, thì bạn đánh dấu vào mục 2. Đồng thời ghi tên của người này vào ô phía dưới (Và tên người này cũng sẽ được ghi trong Part 10).
Ngòai ra, nếu người làm form I-864 này là:
- Luật sư hoặc người đại diện hồ sơ (có ghi tên trong DS-261): thì đánh dấu vào ô nhỏ tiếp theo.
- Là một người khác: thì đánh dấu vào ô nhỏ cuối cùng (trong mục 2).

Tóm lại: theo quannguyen nghĩ:
- Nếu NBL hoặc NĐBT (nếu có) tự đọc, hiểu, trả lời … và tự làm I-864, thì đánh dấu mục 1.a. và không quan tâm đến mục 1.b và mục 2.
- Nếu NBL hoặc NĐBT (nếu có) không đọc, hiểu tiếng anh và nhờ một người thông dịch lại qua ngôn ngữ mình biết, thì chọn mục 1.b . Và nếu NBL hoặc NĐBT:
+ Nhờ luật sư, người đại diện hoặc một người khác (có thể là người thông dịch) làm I-864 thì chọn tiếp mục 2.
+ Tự mình làm I-864 (sau khi hiểu được những câu hỏi, trả lời … qua người thông dịch) thì không chọn mục 2.

Đây là form I-864 phiên bản mới, nên có gì chưa đúng, mong các anh chị cho ý kiến nhé.

Chân thành cảm ơn.

587911 top -
quannguyen: Hình như bạn nhầm mục 2 cùa part 9.
Lanvo: Bạn xem thêm ở bên dưới 'cửa sổ đời sông' Chí Tâm có minh hoạ cách điền I864 mới.

587917 top -

@tuphan,

quannguyen: Hình như bạn nhầm mục 2 cùa part 9
Những gì quannguyen viết ở post trên là về Part 8.

Trong Part 8 có ghi chú:
Note: Select the box for either Item Number 1.a. or 1.b. If applicable, select the box for Item Number 2.

Theo hiểu biết của quannguyen:
- Part 8 là thông tin về NBL, NĐBT.
- Part 9 là thông tin về Người thông dịch.
- Part 10 là thông tin về Người điền I-864.

Tuy nhiên, trong Part 8 có:
- Mục 1.b: nói về ngôn ngữ được thông dịch liên quan đến thông tin của người thông dịch ở Part 9.
- Mục 2: Nói về thông tin của người điền form I-864, liên quan đến Part 10.

Còn mục 2 trong Part 9 thì nói đến tên của tổ chức hoặc công ty dịch thuật (nếu có).

Chân thành cảm ơn.

587926 top -
@lanvo2015

Bạn kéo trang web lên, Cửa sổ đời sống phía dưới phần Hỏi đáp di trú hoặc theo link sau:

viewtopic.php?f=173&t=24028&start=100000

587952 top -

Bạn vào thư viện đọc:
2.3.5. Người đồng bảo trợ

588100 top -

Trong mẫu i864 trong (Part 6 mục 2 My current individual annual income is:) thì điền như thế nào khi người bảo lãnh đã về hưu và giấy tờ gì cần phải gởi cho NVC.


Part 6:

. Mục 1: chọn mục 1.c.
. Mục 2: ghi số tiền lương hưu hàng năm.

Theo qui định: Người bảo lãnh nộp I-864 cùng giấy tờ khai thuế (mẫu 1040 + W-2 và 1099). Tuy nhiên, nếu người bảo lãnh nộp Transcript of Tax Return của Sở thuế thì người bảo lãnh không cần nộp mẫu W-2 và 1099.

Khi người bảo lãnh không nộp một Income Tax Return, NBL phải gửi kèm thư giải thích lý do tại sao không nộp ITR. NBL có thể giải trình mình không còn có bất kỳ thu nhập chịu thuế.

Bạn dùng mẫu thư Thư Giải thích lý do không khai thuế và soạn lại theo case của mình:

http://vietditru.com/bb/viewtopic.php?f=16&t=8094

Nếu thu nhập từ tiền lương trước khi về hưu và tiền hưu không đủ thì người bảo lãnh cần thêm người đồng bảo trợ.

--------------

Bạn tìm hiểu thêm những giấy tờ liên quan for Retirement Benefits: SSA-1099,...

An SSA-1099 is a tax form we mail each year in January to people who receive Social Security benefits. It shows the total amount of benefits you received from Social Security in the previous year so you know how much Social Security income to report to IRS on your tax return. (https://faq.ssa.gov)

590548 top -

Bạn phải mở I-864 bằng adobe reader XI.

590613 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image