.
Hồ sơ F2A - HoangNhung
1, 2, 3 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Cám ơn diễn đàn , mình có email và nhận đươc trả lời :

The National Visa Center is ready to accept fees, documents, and forms in support of this immigrant visa application. We will send detailed instructions to the petitioner, principal applicant, and/or attorney of record soon. Thank you for your patience; we look forward to working with you.

607480 top -

mình có email và nhận đươc trả lời :

The National Visa Center is ready to accept fees, documents, and forms in support of this immigrant visa application. We will send detailed instructions to the petitioner, principal applicant, and/or attorney of record soon. Thank you for your patience; we look forward to working with you.
Khi nhận được thư nội dung trên, nghĩa là HS đã được mở, bạn chuẩn bị nhận Welcome Letter. (Thời gian không xác định, có khi trong tuần tới, cũng có khi vài tuần sau)

Image

607481 top -
Cho mình hỏi vậy mình cần làm gì khi nhận welcome letter? Và NVC sẻ email cho mình hay gửi thư về ?cám ọn

607486 top -

Bạn đọc HỒ SƠ - CHUẨN BỊ bên cột trái.

607487 top -

Cámơn diễn đàn giúp đở, và cho em hỏi DS260 khi nào NVC cho điền mình mới điền đuoc phải không?

608029 top -

và cho em hỏi DS260 khi nào NVC cho điền mình mới điền đuoc phải không?
Đúng rồi.

608032 top -
Cám ơn diễn đàn , cho em hỏi thêm là khoảng bao lâu NVC mới cho điền DS260?

608034 top -

Cám ơn diễn đàn , cho em hỏi thêm là khoảng bao lâu NVC mới cho điền DS260?
Sau khi đóng phí visa.

608038 top -
Cám ơn diễn đàn đả giúp.
Diễn đàn cho em hỏi:
MÌnh điền xong ds260 và các giấy khác mình có nên email hỏi tình trạng hồ sơ comeple không?
Và nếu đươc thì khoảng bao lâu mới nên email hỏi? Em điền xong các giay hôm NOv.20

608320 top -


MÌnh điền xong ds260 và các giấy khác mình có nên email hỏi tình trạng hồ sơ comeple không?
Và nếu đươc thì khoảng bao lâu mới nên email hỏi? Em điền xong các giay hôm NOv.20
Bạn còn phải nộp toàn bộ giấy tờ 2 bên cho NVC (Civil Documents & Finance Documents). Sau khi đã nộp cho NVC mới nên gửi email hỏi thăm tình trạng hồ sơ.

*Xem kỹ các bước tiến hành xử lý hồ sơ:

viewtopic.php?t=6223

608324 top -

Cám ơn diễn đàn , cho mình hỏi mình đả làm xong các bước , và hôm 15/12/2017 có email hỏi tình trạng hồ sơ đã complete chưa? mả chưa thấy NVC trả lời ,1. mình có nên email hỏi tiếp hay chỉ cần chở
2. Và cho mình hỏi income bảo lảnh cho năm nay là bao nhiêu? cám ơn .

608603 top -

1. NVC cần 11 tuần để xem xét từ ngày bạn làm xong các bước.

2/ Bạn vào thư viện đọc: 2.3.10. Bảng Thu nhập tối thiểu

608611 top -
Cám ơn diển đàn , mình mới nhận đươc email. Cho Mình hỏi Có phải NVC đang trong quá trình xét hồ sơ không?
NVC received either a fee payment or mail from you recently. However, we need to have all of the following items before we can review your case:

1) Application for Immigrant Visa and Alien Registration (Form DS-260):

- Complete and send one of these forms for each person who intends to immigrate.
- Complete form DS-260 online and submit to NVC.
- Please follow the instructions on nvc.state.gov/260 (English) or nvc.state.gov/260/espanol.

2) Affidavit of Support (Form I-864) and financial supporting evidence (not required for employment-based petitions):

- This form is filed by the Petitioner.
- Please follow the instructions on nvc.state.gov/aos (English) or nvc.state.gov/aos/espanol (Spanish). They will help you complete the form and collect the correct financial evidence.

3) Supporting Civil Documents:

- For each person who intends to immigrate, submit supporting civil documents, such as birth certificates and marriage certificates.
- Please follow the instructions on nvc.state.gov/document (English) or nvc.state.gov/documento/espanol (Spanish) to learn which civil documents you need to submit.
- Please submit photocopies of these documents. Do not send NVC any original certificates.

If you have already sent in all of the applicable items above we will review your case. For current processing times, please visit our website at nvc.state.gov/submit (English) or nvc.state.gov/enviar/espanol (Spanish). We will let you know after our review if anything is missing or if any other action is required.

608664 top -

Chào bạn,

Email yêu cầu nộp đơn DS-260 của tất cả đương đơn và I-864 của người bảo trợ. Tuy nhiên, nếu bạn đã nộp những mẫu đó thì họ sẽ duyệt xét hồ sơ của bạn và thông báo kết quả cho bạn sau.

Chúc bạn nhiều may mắn.

608667 top -
Hồ sơ F2A - HoangNhung
1, 2, 3

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image