.
Hồ sơ F2A - HoangNhung
1, 2, 3, 4 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Dear Nhung,


Và cho mình hỏi imcome bảo lảnh 2018 cần là bao nhiêu?


Mức Income bạn có thể xem ở đây,
http://vietditruwww.vietditru.com/bb/vi ... art=100000


Và cho mình hỏi thêm có phải phỏng vấn sau 15.4 phải khai thế


KHi nào có giấy phỏng vấn thì mang bộ khai thuế cho năm 2017 đi phỏng vấn luôn. Mình nhớ có lần đọc đâu đó là vậy.

F2A 26.4.2016 thì sắp tới ngày phỏng vấn rồi. Mình cũng đang có câu hỏi y như Nhung, có cần đổi diện ko?

Thanks

609311 top -

Khi đổi diện cần 2 tháng để NVC đổi diện. Tùy bạn lựa chọn.

609315 top -
Cám ơn cochin , hồ sơ của mịn chưa nhận dươc email báo ngày complete , và có nhận đươc email , cho mình hỏi đây có đươc xem là email báo complete hay lào email gì?
*HCM2016766045
27-FEB-18

Dear Sir/Madam,

The National Visa Center (NVC) received all the requested documentation for this immigrant visa case. The applicant is now in the queue awaiting an interview appointment overseas, where a consular officer will adjudicate the applicant’s visa application.

NVC schedules appointments one month in advance. The U.S. Embassy tells us what dates they are holding interviews, and NVC fills these appointments as they become documentarily qualified. Most appointments are set within three months of NVC’s receipt of all requested documentation. However, before applicants in a numerically limited (preference) visa category can receive an appointment, their priority date must also be current. This can delay receipt of an appointment. You can track your priority date using the Visa Bulletin on travel.state.gov.

When an appointment is available, we will notify the applicant, petitioner and attorney (if applicable). The applicant can prepare now by reading about the embassy’s interview requirements online at nvc.state.gov/interview. Thank you for your patience.

The embassy may require additional documents at the interview. For example, if the following three items are all true, the applicant must bring a new police certificate to the visa interview:

• He or she is more than 16 years old;
• The police certificate submitted to NVC was obtained more than one year ago; and
• He or she still lives in the country that issued the certificate.

The applicant should not make any travel arrangements, sell property, or give up employment until the embassy has issued a visa.

609327 top -
Yes. Hồ sơ completed. Chờ lịch phỏng vấn.

609333 top -

Cám ơn diễn đàn , diễn đàn cho mình hỏi , mình vừa mới nhận đươc thư phỏng vấn, và mình thấy chỉ có trang đầu lả giống , và trang còn lại
Preparing for Your Visa Interview ================================================================================ All eligible applicants must complete the following tasks before their visa interview. Detailed instructions for each step are online at nvc.state.gov/interview (English) and nvc.state.gov/interview/Espanol (Spanish):
1. Bring this letter to your medical examination because the panel physician may need to review it before performing the examination.
2. To determine the proper procedure for your medical appointment, please go to the Department of State's web site at: nvc.state.gov/interview. Under "Step 2," select your interview location from the dropdown, click "Download PDF," and follow your Embassy/Consulate's instructions.
3. If a sponsor filed an I-864 (Affidavit of Support) AND provided NVC with proof of an IRS Federal Income Tax Extension in lieu of a Federal Income Tax Return, you must bring the sponsor's most recent Federal Income Tax Return to the visa interview.
4. You must bring to the interview original versions of all civil documents and certificates submitted to NVC. You may need to get updated financial documents and police certificates. Failure to present all necessary documents to the Consular Officer will result in your immigrant visa being refused at the initial interview.
You can also watch a video at nvc.state.gov/resources. This instructional video is available in eight languages.
================================================================================
Family Reunification Parole (FRP) Program Interviews
================================================================================ If you are participating in the Cuban Family Reunification Parole Program, view the program website at havana.cuembassy.gov/cfrp.html (English) or spanish.havana.cuembassy.gov/cfrp.html (Spanish) and follow the instructions.
If you are participating in the Haitian Family Reunification Parole Program, view the website at uscis.gov/hfrp.
================================================================================
Did you read the U.S. embassy or consulate’s interview instructions on nvc.state.gov/interview to learn:
=============================================================================== =
The approved medical facilities where you can get a medical examination
Whether you are required to register for a passport courier service prior to the interview
Security requirements for entering the U.S. Embassy
If there are any forms or documents not listed above that the embassy wants you to bring to the interview
Whether you are required to provide the above documents to the embassy prior to your interview

609914 top -

Bạn vào thư viện đọc:
2.5.1. Thư mời phỏng vấn 2018 (new)

609917 top -
Cám ơn diễn đàn , cho mình hỏi , mình có ngày phỏng vấn ngày 3 tháng 5 2018 , và giấy lý lich của mình cấp 13/10/2017 vậy cho mình hỏi mình có cần làm lại không? Cám ơn

610199 top -

Bạn không cần làm lại Lý Lịch Tư Pháp.

610201 top -
Cám ơn diễn đàn đả giúp đở, chồng mình đả phỏng vấn thành công.

610289 top -
Diển đàn cho mình hỏi chồng mình tên đầy đủ là
NGUYỂN HUY HOÀNG
Mình mới nhận đươc Visa :
Surname: NGUYEN
Given name: HUY HOANG
Cho mình hỏi như vậy đúng không hay givenname phải là HOANG HUY
Nếu sai thì thẻ xanh cung sai phải không? Nếu vậy mình sửa visa hay thẻ xanh? cám ơn

610340 top -

Đã lâu rồi LSQ cấp visa tên giống như trong hộ chiếu.

Khi bạn có thẻ xanh tên của bạn cũng sẽ y như vậy.

610343 top -
Hồ sơ F2A - HoangNhung
1, 2, 3, 4

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image