.
Hồ sơ F2A boche nguyen - Bảo lãnh con nuôi
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Cho em hỏi: ba em đang chuẩn bị hồ sơ để bảo lãnh em gái nuôi của em dưới 21 tuổi. ba mẹ nhận làm em ấy làm con nuôi có giấy nhận con của tòa lúc em 1 tuổi, giờ em ấy được 10 tuổi. Như vậy được cho là giống như bảo lãnh con ruột phải không vậy? Đơn I30 em dùng đơn tu trang uscis ẽxpires 07/2018 mà sao em không thấy có bảrcode? Cám ơn diễn đàn!

606144 top -

ba em đang chuẩn bị hồ sơ để bảo lãnh em gái nuôi của em dưới 21 tuổi. ba mẹ nhận làm em ấy làm con nuôi có giấy nhận con của tòa lúc em 1 tuổi, giờ em ấy được 10 tuổi. Như vậy được cho là giống như bảo lãnh con ruột phải không vậy?
Diện này là F2A, tương tự bảo lãnh con ruột, & thêm phần giấy tờ con nuôi:

Cha/mẹ bảo lãnh con nuôi:
* Copy giấy chứng nhận con nuôi để chứng minh việc nhận con nuôi trước khi đứa trẻ 16 tuổi.

* Copy giấy khai sanh được làm lại sau khi nhận con nuôi (nếu có)

* Các bằng chứng bạn và đứa trẻ đã sống chung nhà ít nhất 2 năm; và các bằng chứng bạn đã nuôi dưỡng đứa trẻ.


Tham khảo:

F2A: Thường trú nhân (thẻ xanh) bảo lãnh con độc thân dưới 21 tuổi

http://vietditru.com/bb/viewtopic.php?p ... &thuvien=1

Đơn I30 em dùng đơn tu trang uscis ẽxpires 07/2018 mà sao em không thấy có bảrcode?
Form I-130 không có barcode 2D như I-864.

606154 top -
Xin chào diễn đàn! Em xin hỏi Ba em qua mỹ gần 1 năm và có đi làm và sẽ khai thuế cho năm nay. Ba mẹ em có đứa con dưới 21 tuổi đang ở việt nam thì có thể xin số ITIN để khai thuế cho em ấy được không vậy? Cám ơn diễn đàn nhiều!

608028 top -

Ba em qua mỹ gần 1 năm và có đi làm và sẽ khai thuế cho năm nay. Ba mẹ em có đứa con dưới 21 tuổi đang ở việt nam thì có thể xin số ITIN để khai thuế cho em ấy được không vậy?
Không.

608031 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image