.
Hồ sơ B2 - Mimi7
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


1. Có thư mời vẫn tốt hơn.

2. Nếu là bạn bè thì dĩ nhiên người ta sẽ hỏi quan hệ bạn bè như thế nào.

3. Bạn nên trả lời thật vì sẽ ảnh hưởng đến các lần xin visa sau này.

467817 top -

Chào bạn,

Thư mời phải gửi cho bạn. Thông thường, thư mời nên công chứng. Do có dấu công chứng, thư mời phải gửi bằng đường bưu điện hay dịch vụ chuyển phát tận tay.

Thân chào bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

468118 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image