.
Lý Lịch Tư Pháp: sống ngoài nước hơn 6 tháng
Lý Lịch Tư Pháp khi sống ở nước ngoài hơn 6 tháng

Trường hợp đương đơn phỏng vấn xin visa tại VN
Theo hướng dẫn tại LSQ:

* Diện K: Đương đơn phải cung cấp bản chính Giấy chứng nhận do cảnh sát nước ngoài cấp khi sống ở nước ngoài hơn 6 tháng kể từ khi đủ 16 tuổi.

https://vn.usembassy.gov/wp-content/upl ... uction.pdf

* Diện định cư: Đương đơn phải cung cấp bản chính Giấy chứng nhận do cảnh sát nước ngoài cấp khi sống ở nước ngoài hơn 12 tháng kể từ khi đủ 16 tuổi.

https://vn.usembassy.gov/wp-content/upl ... uction.pdf

Lưu ý: Nếu đương đơn có thời gian sống tại Hoa Kỳ thì không cần xin giấy chứng nhận cảnh sát.

Hiện nay có những quốc gia không yêu cầu phải có giấy chứng nhận cảnh sát, bạn phải vào trang Document Finder này để biết thông tin chi tiết: Reciprocity and Civil Documents by Country.

Tuy nhiên những thông tin trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào nên đương đơn cần liên lạc với Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ hoặc vào trang của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để có tin tức mới nhất.


Trường hợp đương đơn phỏng vấn xin visa tại Hoa Kỳ
Đương đơn không cần phải khai DS-260 và không cần làm Lý Lịch Tư Pháp hay giấy chứng nhận cảnh sát dù có thời gian sống ở các nước khác hơn 6 tháng.

--------------

. Xem: Danh sách các Lãnh Sự Quán tại TPHCM


Last updated December 06, 2017

344422 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image