.
Đã học 3 năm đại học ở VN có được học tiếp ở US k?
Chào bạn!
Bằng cấp của VN được Mỹ công nhận, bạn học xong 3 năm và có thể xin bảng điểm của trường, sau này khi qua đây bạn sẽ được trường xem xét để chuyển điểm một số môn cho bạn, và sẽ rút ngắn được thời gian và tiền bạc. Bạn mới chỉ học 3 năm mà chưa tốt nghiệp đại học thì khi qua đây bạn sẽ có khả năng xin được tiền Financial Aid hỗ trợ khá nhiều cho việc học.

FA không cho những ai đã tốt nghiệp ĐH rồi.

Thân!

452178 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image