.
duyencong61 - việc học ở Austin, TX

Thưa các anh chị & các bạn.
Duyencong & con trai 20 tuổi đã học xong đại học năm thứ 1 vừa mới đến Austin TX được 2 ngày.
Nhờ các anh chị & các bạn ở Austin TX giúp đỡ & tư vấn hướng dẫn dùm Duyencong bây giờ nên cho con trai của Duyencong học gì trước tiên & học ở đâu?
Xin nhờ các anh chị & các bạn nào ở Austin TX hướng dẫn giúp. Xin cảm ơn.

550877 top -
Chúc mừng duyencong61.
Austin TX là thành phố nổi tiếng về giáo dục đại học á.

550891 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image