.
Các cách kiểm tra hồ sơ
+ Khi có bất cứ thay đổi nào về người bảo lãnh (NBL), người được bảo lãnh (NDBL) và/hoặc người đi theo người được bảo lãnh chính, hỏi thăm tin tức hồ sơ, hoặc muốn khiếu nại thì NBL hoặc NDBL phải viết thư báo cho Sở di trú (USCIS, NVC, LSQ) nơi đang thụ lý hồ sơ của mình.

+ Nếu hồ sơ quá lâu chưa được chấp thuận, chưa được mở, chưa có giấy phỏng vấn... thì NBL hoặc NDBL phải viết thư hoặc gọi phone đến USCIS, NVC hoặc LSQ nơi đang thụ lý hồ sơ của mình.


Khi hồ sơ tại USCIS:


346258 top -
Khi hồ sơ tại NVC:
1. Gọi NVC số 603-334-0700
Customer Service Representatives are available to respond to case inquiries.

Telephone number: (603) 334-0700

Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 7:00-12:00 (Eastern Time)

Bạn phải chuẩn bị các thông tin sau:

- Số hồ sơ NVC của bạn hoặc số biên nhận của USCIS
- Tên người bảo lãnh và ngày tháng năm sinh
- Tên người được bảo lãnh chính và ngày tháng năm sinh
- Nếu bạn là luật sư, bao gồm tên của văn phòng luật sư


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC : Public Inquiry Form - Ask NVC

Xem: Hướng dẫn cách điền Public Inquiry Form


3. Visa Status Check
Lưu ý: chỉ dùng link này để kiểm tra hồ sơ sau khi biết hồ sơ của bạn đã hoàn tất tại NVC. Lúc đó nếu HS được chuyển về LSQ thì nội dung trong box đó mới thay đổi, và sau khi được cấp visa.

NVC Contact Information

346259 top -
Liên Lạc với LSQ Hoa Kỳ tại TPHCM
Hiện nay địa chỉ Email của LSQ đã không sử dụng nữa muốn khiếu nại:
. CSPA
. Kết hôn
. Sinh thêm con
. Ly dị
. Chưa/không đi, dời ngày phỏng vấn
. Qua đời
. Gia hạn visa
. Dời ngày phỏng vấn
. Thay đổi địa chỉ
. Các vấn đề khác

Bạn phải vào trang dưới đây để viết thư khiếu nại (chọn đúng link loại visa của mình, visa di dân hoặc visa không di dân); Và phải viết bằng tiếng Anh:


+ Immigrant Visa Inquiry Form - Thị thực di dân hoặc
+ Non-Immigrant Visa Question - Thị thực không di dân

Hướng dẫn:
+ Điền đơn điện tử gửi LSQ Hoa Kỳ

+ Chú ý:
1. Liên Lạc với LSQ Hoa Kỳ về các vấn đề trên không làm chậm trễ hay dời ngày phỏng vấn của đương đơn.

2. Với các trường hợp khiếu nại CSPA hoặc chưa nhận thư phỏng vấn từ NVC thì phải chờ 2 tuần trước ngày phỏng vấn hãy liên lạc với LSQ vì lúc này HS của bạn mới có tại LSQ.(Updated 16/6/2016 - For updating new website of U.S.Consulate Ho Chi Minh City)

421080 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!