.
Hồ sơ K1 Jolie bổ túc hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Cả 2 đều viết bản tường trình thì càng tốt. Nếu có chat với nhau thì in ra để làm bằng chứng.

Trong bản tường trình của bạn, bạn nói rõ là bạn giao tiếp bằng tiếng Anh với hôn phu của bạn.

566136 top -

Nếu trong thư không yêu cầu công chứng thì bạn không cần công chứng chữ ký. Tuy nhiên nếu bạn muốn chắc ăn thì đem đi công chứng chữ ký (cả 2).

566231 top -

Bạn chỉ công chứng chữ ký, chứ không phải công chứng nội dung.

cochin không biết ở VN họ công chứng thế nào chứ ở Mỹ khi công chứng chữ ký thì người ta chỉ xem ID, tên, và tên trong giấy đó rồi công chứng mà tôi. Nội dung họ không cần biết bạn viết cái gì có đúng sự thật hay không. Bởi vậy họ có thể công chứng chữ ký dù giấy đó là ngôn ngữ nào.

566291 top -

Issue date :dd/mm/yy; Expiration Date: dd/mm/yy
Bạn đấn Mỹ trước ngày Expiration Date.

567329 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image