.
MAU DON I-134
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Than ai chao anh Hung Viet,
Cam on website anh Hung Viet da tan tinh giup do moi ngươi. Mot so nguoi quen cua toi nay muon nho anh Hung Viet chi cho cach dien don I-134 (Affidavit of Support) bang tieng Viet dươc khong? Vi ho khong gioi ngon ngu giay to bang Anh van va ho can than khong muon dien don sai. Neu dươc thi xin cam on anh rat nhieu. Than ai chao anh.

5652 top -

Chào bạn,

Tôi sẽ viết bài hướng dẫn về cách điền đơn I-134. Tạm thời bây giờ, nếu bạn có thắc mắc gì về đơn I-134, bạn cứ post bài lên diễn đàn, tôi sẽ trả lời bạn.

Thân chào bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

5684 top -
Chao anh Hung Viet,
Cam on anh luon nhiet tinh giup do. Minh co mot so cau hoi cua vai nguoi nho anh giup cho sau day. Xin cam on rat nhieu.
Exp 04-30-07 co nghia la gi? (sau OMB No.1615-0014)
Cau 7 : That I am employed as or engaged in the business of...Co phai dia chi noi minh dang lam viec khong?
With mortgage(s) or other emcumbrance(s) there on amounting to : $ ...Co phai so tien minh dang thieu no de mua nha\?
Which is located at ...Co phai dia chi cua ngoi nha minh dang tra? mortgage?
Cau 8: (...wholly or partially dependent on you for support): Minh co nen chon wholly vi minh muon cung cap tat ca chi phi co duoc khong?
Cau 11: That I intend or do not intend to make specific contribution...Co phai la so tien minh cho nguoi minh bao lanh? Neu nguoi duoc bao lanh (everything) wholly denpendent on me...thi sao?
Oath or Affirmation of Sponsor: ...Subscribed and sworn to (affirmed) before me this...(date) of ...(month), ...(year) ...at......co phai la noi xin public notary? My commission expires on...??? Co phai ngay nguoi than nhan ve lai Viet Nam?
Sao cau so 6 noi: ...this affidavit will be binding upon me for the period of 3 year...?

5716 top -

Chào bạn,

Để trả lời câu hỏi của bạn, tôi xin trả lời từng câu hỏi một như sau:

Exp là ngày hết hạn. Tuy nhiên, khi mẫu đơn còn để ở trên trang Web của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ thì bạn có thể sử dụng nó.

Ở câu 7, ở trên hàng Type of Business, bạn ghi lãnh vực kinh doanh của công ty nơi bạn làm việc. Ở trên hàng Name of Company, bạn ghi tên công ty. Ở trên hàng Street and Mumber, bạn ghi số nhà và tên đường. Ở trên hàng City, bạn ghi tên thành phố. Ở trên hàng State, bạn ghi tên tiểu bang. Ở trên hàng Zip Code, bạn ghi mã số vùng.

Ở câu “With mortgage(s) or other emcumbrance(s) there on amounting to : $ ...”, bạn ghi tiền thiếu nợ để mua nhà hay các khỏan tiền nợ khác.

Ở câu “Which is located at ...”, bạn ghi địa chỉ của ngôi nhà mà bạn đang trả mortgage.

Ở câu 8, bạn ghi tên của tất cả những người đang sống lệ thuộc vào bạn . Bạn đánh dấu vào ô Wholly Dependent khi nào họ hoàn toàn lệ thuộc vào bạn

Ở câu 11, nếu bạn muốn đóng góp cụ thể những gì cho người được bảo lãnh thì bạn đánh dấu ở ô Intend. Nếu bạn đánh dấu ở ô Intend thì bạn phải ghi rõ đóng góp ra sao và thời gian đóng góp. Nếu bạn đánh dấu ở ô I do not intend to make specific contribution thì có nghĩa là bạn muốn bảo lãnh toàn diện.

Phần Oath or Affirmation of Sponsor thì bạn phải cầm đến trước mặt một ngườI Notary Public để họ điền và ký tên. Bạn phải ký mẫu I-134 trước mặt họ.

Câu “My commission expires on” là do người Notary Public điền. Họ ghi ngày hết hạn con dấu của Notary Public. Tùy theo tiểu bang, dấu Notary Public có hiệu lực từ 3 đến 5 năm và người Notary Public phải xin gia hạn lại khi sắp hết hạn. Nếu dấu đã hết hạn mà người Notary Public chưa gia hạn lại thì họ không có quyền đóng dấu và ký tên trên các tờ cam đoan hay tuyên thệ.

Câu số 6 nói “this affidavit will be binding upon me for the period of 3 year” tại vì mẫu này chỉ ràng buộc bạn tối đa là 3 năm. Mẫu I-134 là mẫu bảo trợ tài chánh cho những diện không định cư. Nếu một người bảo lãnh hôn phu hay hôn thê thì sau khi kết hôn xong, lúc nộp đơn I-485, người đó phảI nộp mẫu bảo trợ tài chánh I-864.

Thân chào bạn . Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

5840 top -

Cam on anh Hung Viet rat nhieu da tan tinh giup do. Wish you a Merry Christmas and Happy New Year . I truly appreciate it. Thank you.

5844 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*LƯU Ý: USCIS đã cho thay đổi Form I-864 và I-864A phiên bản mới, expires 03/31/2020. Phiên bản cũ vẫn được chấp nhận trước ngày 16/5/2018, sau ngày này sẽ phải sử dụng các forms bảo trợ tài chính mới. (Form I-864 mới gồm có 10 trang & không có barcode 2D như trước đây. Form I864A mới có 8 trang)

. Xem thêm: I-864 và I-864A phiên bản mới 2018

Image
Image